DISCLAIMER

Auteursrechten en gebruiksvoorwaarden

Het doel van deze site is het bieden van informatie over het kennisgebied en de werkwijze van Prowareness. Een ander doel van deze site is het aanbieden van openstaande vacatures. Iedere bezoeker van de website van Prowareness stemt uitdrukkelijk in met de bepalingen van deze disclaimer.

Privacyregeling

Wanneer jij je persoonsgegevens aan Prowareness stuurt, geef je ons uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens te gebruiken bij het vinden van een nieuwe baan. Prowareness zal vertrouwelijk met deze gegevens omgaan en ze alleen ter beschikking stellen aan een derde met het doel werk te vinden.

Aansprakelijkheid

Prowareness zet zich in voor de actualiteit en zorgvuldigheid van de weergave en de inhoud van de website. Voor een goede toegankelijkheid en informatieverstrekking, behoudt Prowareness zich het recht om de inhoud van deze website te wijzigen.

De informatie over en van Prowareness is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan Prowareness niet aansprakelijk worden gesteld voor onvolledigheid, onjuistheden, eventuele storingen of voor teksten die op meerdere manieren uitgelegd kunnen worden. Aan de inhoud kan zodoende geen enkel recht worden ontleend, het gebruik van de informatie geschiedt volledig voor het risico van de gebruiker.

Prowareness aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade bij het gebruik van informatie, diensten of producten van sites waarnaar wordt verwezen m.b.v. hyperlinks. Prowareness gebruikt deze links om u te informeren, maar is er niet verantwoordelijk voor.

Auteursrechten

Deze website bevat mogelijk merken en oorspronkelijke werken, zoals teksten, grafische elementen en foto’s, die auteursrechtelijk beschermd zijn. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is Prowareness of haar licentiegevers exclusief rechthebbende op deze rechten. Niets van deze onderdelen mogen verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden. Zij worden beschermd onder de Nederlandse en internationale (copyright)wetgeving.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search